KHAKI agencja public relations dla branży lifestyle, beauty i fashion.

mail: showroom@khaki.pl | tel: +48 500 395 446

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Khaki  Agencja Public Relations sp. z o.o.

Obowiązuje od: stycznia 2022r. 

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI Khaki Agencja Public Relations: 

Polityka dotyczy osób, które korzystają z usług Khaki Agencja Public Relations sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok 13 Warszawa 00-029 NIP 5252887324 w charakterze odbiorcy – stylistów, influencerów, wystawców organizowanych przez nas targów, gości organizowanych przez nas wydarzeń, współpracujących z nami i obserwujących nasze działania dziennikarzy, redaktorów, grafików, obserwatorów mediów społecznościowych należących do Khaki Agencja Public Relations tj. profilu Instagram @khaki_showroom oraz @paulina_milosc_po_40 profilu FB @KhakiShowroom oraz klientów agencji korzystających ze stałej współpracy jak i jednorazowych konsultacji i usług świadczonych przez agencję. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób Khaki Agencja Public Relations zbiera, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania.

Nasza Polityka dotyczy zbierania danych zarówno w Internecie (online), jak i poza nim (offline), w tym danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem różnych naszych kanałów takich, jak strony internetowe, media społecznościowe, oraz podczas organizowanych przez Khaki Agencja Public Relations wydarzeń. W punkcie nr 9 znajdują się informacje o tym, jak mogą Państwo wyrazić́ swój sprzeciw w tym zakresie. 

W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających zobowiązania prawne ciążące na nas. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe kontaktowanie się z nami, korzystanie z naszych usług, lub nie będzie też możliwe podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zawarcie przez Państwa umowy z nami. 

Niniejsza Polityka dotyczy i obejmuje: 

1 Źródła danych osobowych: dotyczy danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub na Państwa temat z niżej opisanych źródeł, metodami określonymi poniżej: 

Strona internetowa i podstrony należące do Khaki Agencja Public Relations Strony internetowe dla konsumentów prowadzone przez Khaki Agencja Public Relations lub w jej imieniu, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, na zewnętrznych serwerach a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych osób trzecich takich, jak Facebook i nasi klienci. Formularze kontaktowe dołączane do reklam tworzonych przez Khaki Agencja Public Relations lub w jej imieniu.

Wiadomości email, SMS-y i inne wiadomości elektroniczne. Komunikacja elektroniczna między Państwem a Khaki Agencja Public Relations

Dane, które sami tworzymyPodczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum Państwa zakupów na naszych stronach, archiwum Państwa wypożyczeń, archiwum Państwa obecności na organizowanych przez nas wydarzeniach, archiwum firm i osób biorących udział w organizowanych przez nas targach jako Klienci, a także formularzy i ankiet umieszczanych przez nas w reklamach). 

Dane z innych źródełMedia społecznościowe osób trzecich (np. Facebook czy Google), źródła publiczne, niezależne podmioty zbierające dane, partnerzy promujący Khaki Agencję Public Relations

2 Rodzaje zbierania danych osobowych W zależności od sposobu interakcji z Khaki Agencja Public Relations (przez Internet – online, poza nim – offline, osobiście, telefonicznie itp.) zbieramy od Państwa wymienione poniżej rodzaje informacji 

Osobowe dane kontaktoweObejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, takie, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych, numer telefonu. 

Dane demograficzne i zainteresowania. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, rozmiar odzieży, adres i kod pocztowy określający miejsce zamieszkania. 

Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych, takie jak adres protokołu internetowego (IP), z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. 

Informacje o korzystaniu ze stron internetowych/komunikatów. Podczas przeglądania naszej strony internetowej i informacji wysyłanych w formie emailingu oraz interakcji z nimi, wykorzystujemy technologie automatycznego zbierania danych w celu zbierania informacji na temat Państwa zachowania. Obejmuje to informacje takie jak linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi. Tego typu informacje zbierane są przy wykorzystaniu technologii, takich jak pliki cookies, a także przy wykorzystaniu mechanizmów śledzenia stosowanych przez osoby trzecie w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii. 

Treść tworzona przez klientów i osoby współpracujące z Khaki Agencja Public Relations. Treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych osób trzecich lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych profilach, w tym poprzez aplikacje na portalach społecznościowych osób trzecich, takich jak Facebook. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści, oznaczanie marek naszych Klientów i naszej i im podobne. Jeżeli jest to dozwolone, zbieramy i publikujemy treść tworzoną przez konsumentów w związku z różnymi aktywnościami, takimi jak konkursy i inne promocje. 

Informacje publikowane w mediach społecznościowych osób trzecich. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w mediach społecznościowych osób trzecich oraz informacje znajdujące się na Państwa profilu na portalu społecznościowym osoby trzeciej (takiej jak Facebook), co do których dali Państwo takiej osobie trzeciej zgodę na to, żeby zostały nam udostępnione. Są to np. podstawowe dane Państwa konta (np. nazwa, adres e- mail, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itp.) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe lub aktywności, na udostępnianie których media społecznościowe osoby trzeciej uzyskały Państwa zgodę. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Khaki Agencja Public Relations zbiera informacje na Państwa temat z portali społecznościowych osób trzecich oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, należy odwiedzić stronę odpowiedniego portalu społecznościowego osoby trzeciej. 

Informacje na temat płatności i dane finansoweWszystkie informacje, których potrzebujemy do realizacji zamówienia lub które podają Państwo w celu dokonania wypożyczenia lub zakupu, takie jak dane karty płatniczej lub kredytowej (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, data ważności itp.) lub inne dane w ramach pozostałych form płatności (jeżeli takowe zostały wybrane). 

3 Wykorzystanie danych osobowych 

Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych zbieranych w danym celu. 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

Obsługa klienta Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe na potrzeby obsługi klienta, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, wysyłania do Państwa informacji na temat marek jakie obsługujemy czy produktów jakie tworzymy.

Konkursy i działalność marketingowo- promocyjna dotycząca tworzonych przez nas produktów, organizowanych wydarzeń. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz o produktach naszych Klientów i kontrahentów (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje).

Portale społecznościowe osób trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych osób trzecich, jak np. polubienie , by przekazywać Państwu oferty i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali.

Realizacja zamówień. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji i wysyłki Państwa zamówień, informowania Państwa o statusie zamówień, poprawiania danych adresowych 

  1. Zatrzymanie danych osobowych 

Khaki Agencja Public Relations podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres, ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów: 

Khaki Agencja Public Relations zachowa kopie Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej Państwa identyfikację wyłącznie tak długo, jak: 

będzie nas z Państwem łączył jakikolwiek stosunek (np. tak długo, jak będą się Państwo znajdować na naszej liście mailingowej, aż do wypisania się z niej; tak długo, jak będą się Państwo znajdować jako obserwatorzy na naszych social mediac, aż do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania); 

  1. Przechowywanie lub przekazywanie danych 

Stosujemy odpowiednie środki by Państwa dane osobowe były bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych osób trzecich. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta). 

Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są uzasadnione środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy uzasadnione standardy ochrony danych osobowych. 

  1. Dostęp do danych 

Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zebraliśmy. 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając nam e-maila na adres: showroom@khaki.pl albo list na adres: Khaki Agencja Public Relations ul. Nowy Świat 33 lok 13 Warszawa 00-029 Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. 

Mogą Państwo zażądać usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługują Państwu również dodatkowe prawa w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych: 

prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych na podstawie Państwa szczególnej sytuacji; oraz 

prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. 

  1. Możliwość wyboru sposobu wykorzystywania i udostępniania danych 

Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla Khaki Agencja Public Relations w celu promowania naszych produktów i produktów naszych Klientów i naszych usług poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane drogą mailową lub osobiście w siedzibie Khaki wypełniając odpowiedni dokument. Mogą Państwo także wyrazić taką zgodę poprzez zatwierdzenie załączonej polityki prywatności lub regulaminu danego wydarzenia dołączonych do formularza zbierającego dane np. z reklamy na naszych Social Mediach. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać od nas mailingu czy innego rodzaju powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych osób trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować zgodę na portalu społecznościowym osoby trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie lub skontaktowanie się z nami pisząc na adres showroom@khaki.pl. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu możemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła) 

  1. Zmiany Polityki Prywatności 

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę. 

  1. Administrator danych 

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: showroom@khaki.pl, listownie na adres: Khaki Agencja Public Relations sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok 13 Warszawa 00-029, Polska lub telefonicznie pod numerem: 500395446 

Mogą się Państwo również skontaktować z naszym Administratorem Ochrony Danych pod następującym adresem: showroom@khaki.pl

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności). 

  1. Dodatkowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych które umieszczasz na naszych social mediach.

Nie mamy jednak wpływu na to, jak Facebook przetwarza Państwa dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku, prosimy zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Państwu te informacje, wypełniamy obowiązki, które nakłada na nas RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Cel przetwarzania

Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarz

Zakres danych

Imię i nazwisko. Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania). Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.